GRAFIK PRACY LEKARZY POZ
„BUD-MED” NZOZ w Rzeszowie
ul. Hoffmanowej 8a, 35-016 Rzeszów

Nazwisko i imię
lekarza

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

godziny

gabinet

godziny

gabinet

godziny

gabinet

godziny

gabinet

godziny

gabinet

lek. med.
Grabowska-Dampc Grażyna

15.00-18.00
w 18.00-19.00

212

15.00-18.00
w 18.00-19.00

213

15.00-18.00
w 18.00-19.00

213

16.00-18.00
w 18.00-19.00

212

15.00-18.00
w 18.00-19.00

212

lek. med.
Halak Janusz

15.00-18.00
w 18.00-19.00

215

15.00-17.30
w 17.30-18.30

215

15.00-18.00
w 18.00-19.00

215

15.00-18.00
w 18.00-19.00

 

 

 

lek. med.
Opalińska-Sikora Irena

8.00-14.00
w 14.00-15.00

214

12.00-17.00
w 17.00-1.800

214

12.30-18.00
w 18.00-19.00

214

8.00-14.00
w 14.00-15.00

214

8.00-14.00
w 14.00-15.00

214

lek. med.
Proszak-Kloc Wilhelmina

14.00-18.00
w 18.00-19.00

216

8.00-12.00
w 12.00-13.00

214

8.00-12.30
w 12.30-13.30

214

14.00-18.00
w 18.00-19.00

216

8.00-13.00
w 13.00-14.00

216

lek. med.
Sieniawska-Fiedeń Maria

8.00-13.00
w 14.00-15.00

215

8.00-13.00
w 14.00-15.00

215

8.00-13.00
w 14.00-15.00

215

8.00-9.00
10.00-13.00
w 14.00-15.00

215

13.00-18.00
w 18.00-19.00

215

lek. med.
Szostak-Kuś Zofia

8.00-14.00
w 14.00-15.00

216

8.00-14.00
w 14.00-15.00

216

8.00-14.00
w 14.00-15.00

216

8.00-14.00
w 14.00-15.00

216

13.00-18.00
w 12.00-13.00

216

GRAFIK PRACY LEKARZY RADIOLOGÓW (badania USG)
„BUD-MED” NZOZ w Rzeszowie
ul. Hoffmanowej 8a, 35-016 Rzeszów

Nazwisko i imię
lekarza

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

godziny

gabinet

godziny

gabinet

godziny

gabinet

godziny

gabinet

godziny

gabinet

dr n. med. Gwizdak Jacek
specjalista radiolog

   

 

 

7.30-10.00

206

7.30-10.00

206

 

 

lek. med.
Tracz-Jeziorkowska Alina
specjalista radiolog

 

 

14.30-16.30

206

 

 

 

 

 

 

lek. med.
Targoński Tomasz
chirurg

 

 

14.30-16.30

 206