USŁUGI

1. Usługi w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej
- Lekarz Rodzinny
- Pielęgniarka Środowiskowo - Rodzinna
- Położna Środowiskowo - Rodzinna

2. Usługi w zakresie Medycyny Pracy

3. Badania USG