CENNIK

CENNIK USŁUG PŁATNYCH

 1. Medycyna Pracy
 1. Wydanie orzeczenia o stanie zdrowia (zał. nr 21)..................................................................................................... 35,00 zł.
 2. Wydanie orzeczenia do Wydz. Komunikacji (prawo jazdy)..................................................................................... 200,00 zł.
 3. Uaktualnienie książeczki zdrowia................................................................................................................................. 20,00 zł.
 4. Konsultacja okulistyczna............................................................................................................................................... 35,00 zł.
 5. Konsultacja laryngologiczna......................................................................................................................................... 30,00 zł.
 6. Konsultacja neurologiczna............................................................................................................................................ 30,00 zł.
 1. Diagnostyka
 1. Badania laboratoryjne
 • OB......................................................................................................................................................................................... 4,00 zł.
 • Morfologia.......................................................................................................................................................................... 8,00 zł.
 • Mocz..................................................................................................................................................................................... 5,00 zł.
 • Cukier.................................................................................................................................................................................. 4,00 zł.
 • Lipidogram....................................................................................................................................................................... 36,00 zł.
 • Cholesterol całkowity...................................................................................................................................................... 9,00 zł.
 • Trójglicerydy..................................................................................................................................................................... 9,00 zł.
 • HDL...................................................................................................................................................................................... 9,00 zł.
 • LDL....................................................................................................................................................................................... 9,00 zł.
 • Próba tymolowa............................................................................................................................................................... 9,00 zł.
 • Aspat.................................................................................................................................................................................. 9,00 zł.
 • Alat..................................................................................................................................................................................... 9,00 zł.
 • Bilirubina.......................................................................................................................................................................... 7,00 zł.
 • Kreatynina......................................................................................................................................................................... 8,00 zł.
 • Grupa Krwi...................................................................................................................................................................... 45,00 zł.
 • CRP................................................................................................................................................................................... 17,00 zł.
 • Iga..................................................................................................................................................................................... 19,00 zł.
 • Ige..................................................................................................................................................................................... 25,00 zł.
 • Igg..................................................................................................................................................................................... 20,00 zł.
 • Igm.................................................................................................................................................................................... 20,00 zł.
 • PSA................................................................................................................................................................................... 20,00 zł.
 • INR.................................................................................................................................................................................... 10,00 zł.
 • Fe (żelazo......................................................................................................................................................................... 10,00 zł.
 • K.......................................................................................................................................................................................... 8,00 zł.
 • Na........................................................................................................................................................................................ 8,00 zł.
 • Elektrolity........................................................................................................................................................................ 14,00 zł.
 • Mg..................................................................................................................................................................................... 12,00 zł.
 • Anty TPO.......................................................................................................................................................................... 25,00 zł.
 • FT4.................................................................................................................................................................................... 18,00 zł.
 • TSH.................................................................................................................................................................................... 18,00 zł.
 • Stężenie Wit. B12........................................................................................................................................................... 28,00 zł.
 • Pobranie materiału do badań (ukłucie)...................................................................................................................... 2,00 zł.

 1. Pozostałe badania diagnostyczne
 • EKG................................................................................................................................................................................... 15,00 zł.
 • RTG płuc (duży obrazek)............................................................................................................................................... 20,00 zł.
 • Audiogram...................................................................................................................................................................... 35,00 zł.
 • Spirometria.................................................................................................................................................................... 40,00 zł.

 1. Badania USG
 • USG jamy brzusznej........................................................................................................................................................ 60,00 zł.
 • USG tarczycy.................................................................................................................................................................... 60,00 zł.
 • USG szyi............................................................................................................................................................................ 70,00 zł.
 • USG jednego stawów/mięśni (1 odc.)......................................................................................................................... 70,00 zł.
 • USG moszny..................................................................................................................................................................... 70,00 zł.
 • USG inne .......................................................................................................................................................................... 70,00 zł.

 1. Iniekcje
 • Iniekcja domięśniowa................................................................................................................................................... 15,00 zł.
 • Iniekcja dożylna............................................................................................................................................................. 20,00 zł.